REFOIB 

Persona Formadora
MODALITAT
No Si
 
ÀMBIT D'ACTUACIÓ
Si Si
Si Si
 
Contactau amb la persona formadora
 
 
Nº de persona formadoraCertificat de ProfessionalitatMòdulMallorcaMenorcaEivissaFormentera
1010909Docència de la formació professional per a l'ocupació
Docència de la formació professional per a l'ocupació
MF1446_3 - Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
MF1446_3 - Orientació laboral i promoció de la qualitat en la formació professional per a l'ocupació
NoNoNo
1010909Docència de la formació professional per a l'ocupació
Docència de la formació professional per a l'ocupació
MF1442_3 - Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
MF1442_3 - Programació didàctica d'accions formatives per a l'ocupació
NoNoNo
1010909Docència de la formació professional per a l'ocupació
Docència de la formació professional per a l'ocupació
MF1445_3 - Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
MF1445_3 - Avaluació del procés d'ensenyament-aprenentatge en formació professional per a l'ocupació
NoNoNo
1010909Docència de la formació professional per a l'ocupació
Docència de la formació professional per a l'ocupació
MF1443_3 - Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació
MF1443_3 - Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en formació professional per a l'ocupació
NoNoNo
1010909Docència de la formació professional per a l'ocupació
Docència de la formació professional per a l'ocupació
MF1444_3 - Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
MF1444_3 - Impartició i tutorització d'accions formatives per a l'ocupació
NoNoNo
1010890Atenció sociosanitària a les persones en el domicili
Atenció sociosanitària a les persones en el domicili
MF0251_2 - Suport domiciliari i alimentació familiar
MF0251_2 - Suport domiciliari i alimentació familiar
NoNoNo
1010890Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
MF1017_2 - Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
MF1017_2 - Intervenció en l'atenció higienicoalimentària en institucions
NoNoNo
1010890Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
MF1018_2 - Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
MF1018_2 - Intervenció en l'atenció sociosanitària en institucions
NoNoNo
1010890Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
MF1019_2 - Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
MF1019_2 - Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions
NoNoNo
1010890Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials
MF1016_2 - Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
MF1016_2 - Suport en l'organització d'intervencions en l'àmbit institucional
NoNoNo
Alerta!
La seva sessió ha caducat. Feu clic al següent botó per tornar a accedir a l'aplicació.