Anar als continguts
Institut d'Estudis Baleàrics.

Matrícula als cursos de llengua catalana

Benvingut/Benvinguda a l'assistent de matriculació als cursos de llengua catalana de l'IEB, el qual us permetrà matricular-vos per Internet.

Cursos de llengua catalana

 - A1. Curs adreçat a persones nouvingudes o sense nocions de català, que no l'entenen ni el parlen, o que l'entenen però no el parlen.
La Direcció General de Política Lingüística no certifica aquest nivell.
 - A2. Curs adreçat a persones amb coneixements escassos de català que aspiren a comunicar-se en situacions senzilles que exigeixen un intercanvi simple i directe d'informació sobre temes de necessitat immediata.
Prepara per al certificat A2 de la Direcció General de Política Lingüística.
 - B1. Curs adreçat a persones amb coneixements elementals de català que aspiren a fer front a la major part de les situacions lingüístiques bàsiques, quotidianes i de comunicació real.
Prepara per al certificat B1 de la Direcció General de Política Lingüística.
 - B2. Curs adreçat a persones que dominen gran part de la llengua oral i volen aprofundir en l'expressió oral i l'expressió escrita.
Prepara per al certificat B2 de la Direcció General de Política Lingüística.
 - C1. Curs adreçat a persones que dominen la llengua general i volen assumir el coneixement d'una gran varietat d'aspectes lingüístics i aprofundir en l'expressió oral i l'expressió escrita.
Prepara per al certificat C1 de la Direcció General de Política Lingüística.
 - C2. Curs adreçat a persones que volen assolir un domini ampli de la llengua general i formal, i perfeccionar l'expressió oral i l'expressió escrita.
Prepara per al certificat C2 de la Direcció General de Política Lingüística.
 - LA. Curs adreçat a persones que volen assolir la competència lingüística suficient per comprendre els textos administratius usuals i elaborar-los amb adequació i correcció.
Prepara per al certificat LA de coneixements específics de la Direcció General de Política Lingüística.
© Institut d'Estudis Baleàrics.