Blogs Blogs

Atrás

Participació a Son Rutlan

La participació ciutadana és un dels punts essencials a l'hora d'establir una ruta saludable.

En les sessions, es discuteix primerament sobre plànols i després in situ, quines poden esser les millors rutes per tot el barri.

 

Comentarios