Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Relació de convenis i acords inscrits

Número conveni:  Any de registre des de  fins a /  Secció /  Número

Matèria

Títol conveni

Parts

  • Administració de la CAIB

    Conselleria
  • Sector públic instrumental
  • Altres entitats signants    

Data de subscripció des de  fins a    Estat

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears