Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2017/6/12
Matèria: Oposicions i Funció pública
Títol: Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per continuar en les funcions de suport als serveis comuns en matèria de funció pública de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 10/11/2009

Parts (Entitats signants)

Administració de la CAIB

  • Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
  • Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

Objecte

Establir les condicions de la continuïtat en les funcions de suport als serveis comuns en matèria de funció pública a través de la Direcció General de la Funció Pública de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia, per reforçar les corresponents unitats administratives de l'ATIB fins que puguin assolir plena autonomia funcional.

Vigència

Estat: Vigent
Termini inicial de vigència des de: 10/11/2009
fins a: 31/12/2010
Previsió de pròrroga: Si
Observacions vigència: Pròrroga automàtica per anys naturals

Acords de pròrroga

Termini de vigència des de: 01/01/2011
Descripció del termini de pròrroga: Pròrroga automàtica per anys naturals

Addendes

Data: 21/09/2016
Observacions addendes: Modificació clàusula 2 del Conveni

Documents del conveni

PDF del conveni (PDF)
PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears