Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Dades del conveni

Conveni

Secció: 6 - Altres
Número: 2019/6/142
Matèria: Administració electrònica
Títol: Acord entre la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització i l'Agència Tributària de les Illes Balears per a l'adhesió d'aquesta al conveni de col·laboració de 31 de maig de 2016 per a la prestació mútua de solucions bàsiques d'administració electrònica entre el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Subscripció

Lloc: Palma
Data: 21/08/2019

Parts (Entitats signants)

Administració de la CAIB

  • Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
  • Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització

Objecte

L'adhesió de l'ATIB al Conveni per a la prestació mútua de solucions bàsiques d?administració electrònica entre el Ministeri d?Hisenda i Administracions Públiques i l?Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i a l'Addenda de 25 de setembre de 2018.

Vigència

Estat: No vigent
Termini inicial de vigència des de: 21/08/2019
fins a: 31/05/2019
Previsió de pròrroga: Si
Observacions vigència: Pròrroga per acord unànime de les parts, per un període de fins a quatre anys addicionals, en els termes de la pròrroga del Conveni entre el MINHAP i la CAIB:

Document del conveni

PDF del conveni (PDF)
Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears