ENTITATS DE FORMACIÓ AUTORITZADES PER A LA REALITZACIÓ DELS CURSOS PREVIS EXIGITS REGLAMENTARIAMENT

 

GT Grua torre GM Grua mòbil autopropulsada
RITE Instal·lacions tèrmiques GF Gasos fluorats
CRE Consumidors reconeguts com a experts d'artificis pirotècnics

 

Nom

Telèfon

Illa

Camps d'actuació