Instal·lacions l?única documentació tècnica de les quals és el certificat d?instal·lador
Tramitació presencial a la UDIT 23.12 ¤
Bonificable per inici d'activitat empresarial o professional 0 ¤