Torna

Atenció a la ciutadania

Registre Electrònic


El registre electrònic permet la recepció d'escrits, sol·licituds i comunicacions relatius als procediments amb tràmit telemàtic disponibles a la Seu Electrònica, així com dels que es presentin a través del Registre Electrònic Comú (REC).

Canals de presentació telemàtica

SEU ELECTRÒNICA

REGISTRE ELECTRÒNIC

Utilitzeu el cercador per localitzar el procediment que voleu iniciar, ja sigui per matèria, tipus de procediment o unitat administrativa.

Els procediments que disposin de tramitació electrònica es mostraran com a "tràmit en línia", els quals identificareu amb el distintiu següent:    .

A continuació, accediu al tràmit i feu clic sobre el botó "inicia un nou tràmit":                      

El nombre màxim de documents a adjuntar és un límit a determinar pel gestor del tràmit.

Recordau que les extensions permeses són : jpg, jpeg, odt, odp, ods, odg, docx, xlsx, pptx, pdf, png, rtf, svg, tiff, txt, xml, xsig i que la mida màxima d'un document és de 10 megas.

En el cas que no hi hagi cap procediment específic publicat a la Seu Electrònica sobre la matèria que es cerca, per presentar una sol·licitud, escrit o comunicació dirigida als òrgans i organismes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podeu fer-ho telemàticament mitjançant aquestes dues vies:

1. El tràmit d’instància genèrica.

2. El Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat, però cal tenir en compte que, tal i com s’indica en la seva pàgina inicial, els registres de les sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides als òrgans i organismes de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als quals ja existeixi un procediment electrònic o formulari normalitzat en aquesta seu electrònica, podran ser rebutjats.

 • Documents annexos: format de fitxers permesos pel REC: pptx, jpg, jpeg, txt, xml, xsig, xlsc, odg, odt, ods, pdf, odp, png, svg, tiff, docx, rtf.
 • Tamany màxim per fitxer: 10Mb.
 • Tamany màxim del conjunt de fitxers adjunts: 15 Mb.
 • Nombre màxim de documents a adjuntar: 5.

3. Per presentar documentació adreçada a altres administracions o organismes pot usar també el Registre Electrònic Comú (REC) de l'Administració General de l'Estat.

Sistemes d'identificació

Els tràmits de la Seu Electrònica admeten els sistemes d'identificació següents:

 1. Plataforma d'identificació Cl@ve:
 2. Sense autenticació: per als tràmits amb preregistre; aquesta forma d'accés requereix l'aportació de documentació de forma presencial.

No obstant això, en iniciar el tràmit visualitzareu el sistema d'identificació concret que admet el procediment en qüestió.

El tràmit d'instància genèrica i el REC únicament permeten realitzar enviaments de registres electrònics mitjançant els sistemes d'identificació següents:

 • Certificat electrònic
 • DNI electrònic

El tràmit d'instància genèrica i el REC únicament permeten realitzar enviaments de registres electrònics mitjançant els sistemes d'identificació següents:

 • Certificat electrònic
 • DNI electrònic

* L'accés mitjançant els sistemes d'identificació Cl@ve PIN o Cl@ve Permanent només us permet realitzar consultes sobre registres que ja havíeu realitzat.

Dubtes i incidències
 • Equip de suport: en cas de necessitar assistència tècnica, disposeu d'un formulari d’incidències, disponible des de qualsevol dels tràmits amb opció telemàtica.
 • Telèfon 012: aquest telèfon d’assistència compta amb un equip especialitzat en els problemes de firma i certificats (disponible de dilluns a divendres de 8 a 20 hores, i dissabtes de 9 a 14 hores).

Si telefonau des de fora de les Illes Balears heu de marcar: 971 22 57 91.
Si telefonau des de l'estranger: 00 34 971 22 57 91.

 • Manual d'Usuari del Registre Electrònic Comú: trobareu les instruccions necessàries per fer ús d'aquesta aplicació.
 • Telèfon 060 de l'Administració General de l'Estat: us resoldran els dubtes i incidències sobre la seva utilització. També es pot posar en contacte amb el 060 mitjançant la seva bústia d'atenció

   Subjectes obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques: [feis clic aquí]