Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Calendari PLESO 2022

Les proves es realitzaran als següents centres:


  • A Mallorca: CEPA Son Canals (c. de Son Canals, 10. Palma. Tel. 971 42 03 05)
  • A Menorca: CEPA Ciutadella (c. Mallorca, 67, porta A, 1r pis. Ciutadella. Tel. 971 386124)
  • A Eivissa: CEPA Pitiüses (c. de Canàries, 12. Eivissa. Tel. 971 30 53 68)
Prova escrita: dia 5 d'abril de 2022
  1. De 9.30 a 11.30 h: prova de l'àmbit cientificotecnològic.
  2. De 12.00 a 13.00 h: prova de l'àmbit social.
  3. De 16.00 a 18.00 h: prova escrita de l'àmbit de comunicació

Prova oral (castellà, català i anglès):

Mallorca: 26 d'abril de 2022

Eivissa i Menorca; 27 d'abril de 2022

Una vegada establert el calendari, es remetra un correu eletrònic als alumnes que s'han de presentar a les proves orals amb el dia i hora que s'han d'examinar.

Recordau que només podran examinar-se de la part oral les persones que superin la part escrita de l'àmbit de comunicació.

A l'àmbit de comunicació, la part escrita representa el 80% de la qualificació i la part oral el 20% restant. Només es podran presentar a la prova oral aquells aspirants que hagin obtingut a la part escrita una qualificació mínima de dos (2) sobre vuit (8) a cadascuna de les tres matèries de l'àmbit.