Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Calendari PLESO 2023

 

Les proves es realitzaran als següents centres:


— CEPA La Balanguera (c. de Ramiro de Maeztu, 2. Palma. Tel. 971 73 02 65)
— CEPA Joan Mir i Mir (c. de Sant Joan, 10. Maó. Tel. 971 36 47 58)
— CEPA Pitiüses (c. de Canàries, 12. Eivissa. Tel. 971 30 53 68)

Prova escrita: dia 19 d'abril de 2023
  1. De 9.30 a 11.30 h: prova de l'àmbit cientificotecnològic.
  2. De 12.00 a 13.00 h: prova de l'àmbit social.
  3. De 16.00 a 18.00 h: prova escrita de l'àmbit de comunicació

Prova oral (castellà, català i anglès):

Mallorca: 27 d'abril de 2023

Eivissa, Formentera i Menorca; 28 d'abril de 2023

Una vegada establert el calendari, es remetra un correu eletrònic als alumnes que s'han de presentar a les proves orals amb el dia i hora que s'han d'examinar.

Recordau que només podran examinar-se de la part oral les persones que superin la part escrita de l'àmbit de comunicació.

A l'àmbit de comunicació, la part escrita representa el 80% de la qualificació i la part oral el 20% restant. Només es podran presentar a la prova oral aquells aspirants que hagin obtingut a la part escrita una qualificació mínima de dos (2) sobre vuit (8) a cadascuna de les tres matèries de l'àmbit.