Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Podeu consultar si vos heu de presentar a la part oral de la prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Si el teu DNI no surt a aquesta llista, no has superat la part escrita i, per tant, no te pots presentar a la part oral.

Llista de participants que s'han de presentar a la prova oral 2023