Torna

Fons Europeus

2016

SEPAP "Servei de promoció de l'autonomia personal i suport a la vida independent per a persones amb discapacitat física i/o psicofísica greu. Any 2016" ES EN

PROGRAMA VISIBLES " Projectes per a la millora de l'ocupabilitat de els/as de llarga durada dels ajuntament/entitats locals de Marratxí, Inca i Calviá" ES EN

2017
PATRONAT OBRER "Programa integral Laboral (PIL)" ES EN

2020

SERVEI OCUPACIONAL PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT ASSOCIADA A UN DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL GREU. ES ING

SERVEI D'ACOMPANYAMENT PER A les PERSONES AMB DIAGNÒSTIC DE SALUT MENTAL I NECESSITATS
DE SUPORT EXTENS ES ING

SERVEI D'INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT (SIAA) ES ING

FOLIUM. ”PROGRAMA POSTDOCTORAL DEL IDISBA ES ING

2021

AJUDES PER INCORPORAR PERSONAL INVESTIGADOR QUALIFICAT AL SISTEMA D'INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS ES ING