Torna

Fons Europeus

Preguntes freqüents

  • Política Regional del Període 2007-2013

  • Gestió i Control del Període 2007-2013. Conceptes.

  • Instruments i documents de gestió de Fons Europeus.

  • Objectius del període 2007-2013

  • Fons Estructurals. Fons de Cohesió. Iniciatives Comunitàries.