Torna

Fons Europeus

INFORME ANUAL D'EXECUCIÓ PERÍODE 2014-2020

Aquest informe conté la descripció i l'anàlisi de les actuacions relatives al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ), aprovat per la Comissió Europea el 12 de desembre de 2014 i la versió del qual més recent va ser aprovada el 18 de juliol de 2016, mitjançant Decisió C(2016) 4416 final.

RESUM PER Al CIUTADÀ PROGRAMA OPERATIU D'OCUPACIÓ JUVENIL 2016
Segons disposa l'Article 50 del Reglament no 1303/2013 de la Unió Europea 1 , els Estats membres han de presentar anualment informació clau sobre l'execució dels Programes Operatius així com de tota qüestió que afecti al rendiment dels mateixos i de les mesures preses. Aquesta informació clau es presenta per mitjà de l'Informe Anual d'Execució.
L'objecte d'aquest Annex I, és posar a la disposició del ciutadà un resum del contingut en l'Informe Anual d'Execució de l'any 2016 (IAE 2016) del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ).