Torna

Fons Europeus

Tornar al llistat de notícies

14/09/2017

Avaluació del Risc de Frau i mesures contra el frau eficaços i proporcionals

Tribunal de Justícia i del Tribunal General

Aquest és un document de treball elaborat pels serveis de la Comissió. Sobre la base de la legislació aplicable de la UE, que proporciona orientació tècnica per a les autoritats públiques, els professionals, els beneficiaris o potencials beneficiaris i altres organismes involucrats en la supervisió, el control o l'aplicació dels Fons Estructurals i d'Inversió sobre la manera d'interpretar i aplicar les normes de la UE en aquest àmbit. L'objectiu d'aquest document és proporcionar explicacions i interpretacions dels serveis de la Comissió d'aquestes regles amb la finalitat de facilitar l'execució del programa i fomentar les bones pràctiques (s). No obstant això, aquesta orientació és sense perjudici de la interpretació del Tribunal de Justícia i del Tribunal General o de les decisions de la Comissió

Per a més informació podeu descarregar el següent document