Torna

Fons Europeus

Tornar al llistat de notícies

01/07/2016 Estratègia de comunicació del PO FEDER i FSE de les Illes Balears 2014-2020

Estratègia de comunicació del PO FEDER i FSE 2014-2020 (Versió aprobada pel Comitè de Seguiment del PO FEDER 2014-2020 de 5/2021)

Una de les prioritats que la Unió Europea (UE) ha promogut amb més intensitat en els últims anys és el reforç de la comunicació amb el conjunt de la ciutadania, procurant millorar la informació que ofereix sobre les seves institucions i les polítiques comunitàries i obrint vies per a un diàleg permanent. Fins a la data, tres són els referents fonamentals que marquen la direcció cap a la qual ha de dirigir la política de comunicació de la UE