Torna

Fons Europeus

Tornar al llistat de notícies

01/07/2016 Direcció General de Fons Europeus

Guia d'obligacions dels organismes beneficiaris

L'objecte d'aquest document és establir les obligacions dels organismes beneficiaris derivades del finançament del FEDER/FSE encaminades a assegurar que la despesa consignada en les declaracions de despesa de l'OI compleix la normativa aplicable i no està vinculat a irregularitats que puguin comprometre els pagaments del finançament del FEDER/FSE.