Torna

Fons Europeus

Tornar al llistat de notícies

01/07/2016 Direcció General de Fons Europeus

Manual pràctic d'informació i publicitat dels Programes Operatius FEDER i FSE de les Illes Balears 2014-2020

Aquesta guia pràctica ha estat elaborada per la Direcció General de Fons Europeus de la Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern dels Illes Balears per tal de garantir el compliment de les obligacions establertes en matèria d'informació i comunicació en el Reglament (UE) Nº1303 / 2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 i el Reglament d'Execució (UE) Nº 821/2014 de la Comissió de 28 de Juny, donant a conèixer el paper que exerceix la Unió Europea i la seva intervenció en el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i al Programa Operatiu del Fons Social Europeu (FSE) de les Illes Balears en el període 2014-2020.