Torna

Fons Europeus

REGLAMENT (UE) 2021/1056 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 24 de juny de 2021 pel qual s'estableix el Fons de Transició Justa (L231/1 de 30/06/2021)

Reglament 2021/1056