Torna

Fons Europeus

Els Convenis de Transició Justa (CTJs) són la principal eina per implementar l'Estratègia de Transició Justa als territoris afectats pel tancament de mines de carbó i centrals tèrmiques i nuclears. La seva posada en marxa també està recollida a la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

L'objectiu de les polítiques públiques de Transició Justa és optimitzar les oportunitats en activitat i ús de la transició ecològica cap a una economia verda i baixa en carboni i minimitzar els impactes econòmics i socials negatius que es puguin produir.

Fons Transicio Justa a Espanya