Torna

Fons Europeus

Els incentius regionals són competència del Ministeri d’Hisenda. La gestió i tramitació de les sol·licituds d’ajuda, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, correspon a la Direcció General de Fons Europeus depenent de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Contacte:

Antoni Reinoso Pascual,  971-17.61.10
Marta Yagüe Torcal,        971-17.95.00/971-17.77.00 (ext 66650)

Correu electrònic: incentiusregionals@cbe.caib.es