Torna

Servei de Planificació al Medi Natural

La Xarxa Natura 2000 de les Illes Balears en xifres:

A les Illes Balears, a l’any 2021, hi ha declarats 169 espais protegits Xarxa Natura 2000. D’aquests 34 són LIC i ZEPA, 31 són ZEPA i 104 són LIC/ZEC. Així, en total hi ha 65 ZEPA i 138 LIC/ZEC. En conjunt suposen un 24,9% de tota la superfície terrestre de les Illes Balears.

Els LIC, ZEPA i ZEC per illes són:

AMBIT GEOGRÀFIC LIC ZEPA ZEC
ILLES BALEARS 45 65 93
MALLORCA 16 38 38 + 30 coves
MENORCA 16 16 16
EIVISSA I FORMENTERA 13 Eivissa

1 Eivissa i Formentera

7 Eivissa

3 Formentera

1 Eivissa i Formentera

1 Eivissa

7 Formentera

Les superfícies de LIC/ZEC i ZEPA, sense solapaments d'aquests espais protegits, al 2021, són les següents:

ÀMBIT GEOGRÀFIC XN2000 Terrestre (ha) Superfície territori terrestre (ha) % XN2000 sobre territori terrestre XN2000 Marina* (ha) Total XN2000 (ha)
ILLES BALEARS 124.127,74 498.478,09 24,90 105.757,79 229.885,53
MALLORCA 83.274,52 363.570,33 22,90 65.488,48 148.763,00
MENORCA 27.307,86 69.475,37 39,31 13.599,63 40.907,49
EIVISSA I FORMENTERA 13.545,37 65.432,39 20,70 26.669,69 40.215,06

*D'àmbit autonòmic.