Torna

Punt d'Informació Ambiental

Tornar al llistat de notícies

30/05/2008 BOIB nº 80 del 07/06/2008

Correcció d'errors de l'acord del Consell de Govern pel qual es creen noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'amplia algunes existents a Mallorca i Menorca (Annexos I i II)

Medi natural

Correcció d'errors per omissió, l'edicte núm. 9958 referit a l'acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2008, pel qual es creen noves zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i s'amplia la superfície d'algunes existents en l'àmbit de l'illa de Mallorca i de la illa de Menorca, havent-se omès els annexos i i II que es publiquen a continuació:

Per a més informació podeu descarregar el següent document