SITIBSA

 

menorca.jpg

 

Selecció de personal

Procés de selecció: exp.rrhh/02/2022

Contractació laboral amb caràcter d’interinitat d’un lloc vacant de tècnic/a informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). Podeu veure l'oferta en la web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB),

Núm. oferta . 042022002630

1. exp022022_0._Bases_del_proces_de_seleccio_tecnic_informatic_SIG_i_constitucio_borsi.pdf Bases_del_proces_de_seleccio_tecnic_informatic_SIG_i_constitucio_borsi.pdf

2. exp022022_2._Anunci_termini_per_a_presentar_documentacio_acreditiva_merits.pdf Anunci_termini_per_a_presentar_documentacio_acreditiva_merits.pdf

2. exp022022_2._Autoavaluacio_de_merits.xlsx Autoavaluacio_de_merits.xlsx

3. exp022022_3._Anunci_llista_provisional_puntuacio_i_de_candidats_exclosos.pdf Anunci_llista_provisional_puntuacio_i_de_candidats_exclosos.pdf

4. exp022022_4._Anunci_amb_el_llistat_definitiu_de_puntuacio,_persones_excloses_i_constitucio_borsi.pdf Anunci_amb_el_llistat_definitiu_de_puntuacio,_persones_excloses_i_constitucio_borsi.pdf

Procés de selecció: exp.rrhh/01/2022

Contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). Podeu veure l'oferta en la web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Núm. oferta . 04 2022 000331

1. 1. Bases del procés de selecció tècnic mitjà informàtic SIG i constitució borsi.pdf Bases del procés de selecció tècnic mitjà informàtic SIG i constitució borsi.pdf

2. 2. Anunci termini per a presentar documentació.pdf Anunci termini per a presentar documentació.pdf

2. 2. Autoevaluació de mèrits.xls Autoevaluació de mèrits.xls

3. 3. Anunci amb el llistat provisional de puntuacio i llistat de persones aspirants excloses exp.rrhh012022 .pdf Anunci amb el llistat provisional de puntuacio i llistat de persones aspirants excloses.pdf

4. 4. Anunci amb el llistat definitiu de puntuació, persones excloses i constitució borsi exp rrhh012022.pdf Anunci amb el llistat definitiu de puntuació, persones excloses i constitució borsi.pdf

Procés de selecció: exp.rrhh/03/2021

Contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a mitjà/na informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). Podeu veure l'oferta en la web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Núm. oferta 04 2021 004366 .

1. 1. Bases del procés de selecció tècnic mitjà informàtic SIG i constitució borsi.pdf Bases del procés de selecció tècnic mitjà informàtic SIG i constitució borsi.pdf

2. 2. Anunci termini per a presentar documentació.pdf Anunci termini per a presentar documentació.pdf

2. 2. Autoevaluació de mèrits.xls Autoevaluació de mèrits.xls

3. 3. Anunci llistat provisional de puntuació i persones aspirants excloses.pdf Anunci llistat provisional de puntuació i persones aspirants excloses.pdf

4. 4. Anunci llistat definitiu de puntuació i de persones excloses.pdf Anunci llistat definitiu de puntuació i de persones excloses.pdf

Procés de selecció: exp.rrhh/01/2020

Contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a mitjà/na informàtic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA). Podeu veure l'oferta en la web del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Núm. oferta 04 2020 003144 .

1. 04 2020 003144 T.informàtic.pdf Bases tènic mitjà informàtic SIG.pdf

2. 2. Anunci termini per a presentar documentació.pdf Anunci termini per a presentar documentació.pdf

3. 3. Anunci llistat provisional de puntuació i de persones aspirants excloses.pdf Anunci llistat provisional de puntuació i de persones aspirants excloses.pdf

4. 4. Anunci llistat definitiu de puntuació i de persones aspirants excloses.pdf Anunci llistat definitiu de puntuació i de persones aspirants excloses.pdf

Procés de selecció: exp.rrhh/02/2019

Convocatòria pública del procés de selecció per a la contractació laboral temporal d’un lloc vacant de tècnic/a cartogràfic/a SIG i la constitució d’una borsa específica per a la contractació temporal del lloc de treball de tècnic/a cartogràfic/a SIG de la relació de llocs de treball del Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA)

 1. Anunci BOIB català.pdf Anunci BOIB català.pdf
 2. Bases tècnic cartogràfic SIG.pdf Bases tècnic cartogràfic SIG.pdf
 3. Annex 1 - Sol·licitud admisisió.doc Annex 1 - Sol·licitud admisisió.doc
 4. Annex III - Politica privacitat de dades.doc Annex III - Politica privacitat de dades.doc
 5. Llista provisional de candidats admesos i exclosos.pdf Llista provisional de candidats admesos i exclosos.pdf
 6. Anunci suspensió temporal del procés de selecció.pdf Anunci suspensió temporal del procés de selecció.pdf
 7. 2. LListat definitu de persones aspirants admeses i exloses exp. 2-2019.pdf LListat definitu de persones aspirants admeses i exloses.pdf
 8. 3. Anunci data de la prova teòrica.pdf Anunci data de la prova teòrica.pdf
 9. 9. Anunci llistat provisional puntuació final.pdf Anunci llistat provisional puntuació final.pdf
 10. CORRECTOR .pdf Corrector (solucions de la prova).pdf
 11. 11. Llistat provisional despres alegacions i obertura periode per consulta expedient.pdf Llistat provisional despres alegacions i obertura periode per consulta expedient.pdf
 12. 11. Acord de la Gerencia sobre el llistat definitiu de puntuació_per publicar_signat.pdf Acord de la Gerència sobre el llistat definitiu de puntuació.pdf

Termini màxim de presentació de sol·licitud: dilluns 2 de març de 2020.