Torna

Portal del voluntariat

CENS D'ENTITATS DE VOLUNTARIAT

Amb l'objectiu de tenir indentificades les entitats de voluntariat de les Illes Balears i així poder planificar i elaborar polítiques de foment i suport al voluntariat d'acord amb la realitat, la llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears preveu la creació d'un cens d'entitats de voluntariat.

Actualment s'està elaborant una ordre que ha de regular el funcionament d'aquest cens, així com les condicions i el procediment per accedir-hi. Podeu consultar tota la informació a l'enllaç següent:

http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/proyecto_de_orden_por_la_que_se_regula_el_censo_de_entidades_de_voluntariado_de_las_illes_balears/