Torna

Portal del voluntariat

EN CAS D'UN CONFLICTE, A QUI I A ON PUC ADREÇAR-ME?


En el Document de compromís Enllaç pregunta 3 figurarà a quina persona t’has de dirigir i què es farà per resoldre de forma satisfactòria qualsevol problema que et pugui sorgir amb l’entitat, una altra persona voluntària o una persona beneficiària.