Torna

Portal del voluntariat

GUIA ÚTIL DE LA LLEI 11/2019, DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

El voluntariat és una matèria transversal que figura en una gran quantitat de normativa, estatal i autonòmica, i que afecta molts col·lectius.
A les Illes Balears hi ha un teixit associatiu divers, compromès i solidari, que cada dia fa front a milers de situacions amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i més igualitària.
És intenció d’aquesta norma regular el voluntariat com a forma de participació, també és necessari indicar que es regula el voluntariat sense adjectius i no sols el voluntariat social.
La Llei estableix clarament que el règim que s'hi recull es refereix exclusivament a la vinculació entre entitats i persones voluntàries.
El paper de les administracions ha de ser el de donar suport i oferir cooperació amb l’objectiu d’innovar, millorar i promoure l’acció voluntària.
La responsabilitat pública i la coordinació interadministrativa són els eixos per donar al voluntariat l’impuls i el suport que necessita en aquests moments.
Amb aquest document volem fer una interpretació i una descripció senzilla i organitzada de la Llei 11/2019.