Torna

Portal del voluntariat

GUIA EXPLICATIVA DE COM FER UN PLA DE VOLUNTARIAT

L’aprovació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears diu que el paper de les administracions ha de ser el de donar suport i oferir cooperació amb l’objectiu d’innovar, millorar i promoure l’acció voluntària.

La responsabilitat pública i la coordinació interadministrativa són els eixos per donar al voluntariat l’impuls i el suport que necessita en aquests moments.

A les Illes Balears hi ha un teixit associatiu divers, compromès i solidari, que cada dia fa front a milers de situacions amb l’objectiu d’aconseguir una societat més justa i més igualitària.

Amb la intenció d’acompanyar les entitats i el teixit associatiu en general, hem volgut donar suport a les entitats per avançar cap al compliment de la Llei.

En aquesta guia relacionam tota la informació necessària per fer un pla de voluntariat i incorporam annexos com a eines per avançar i que poden ajudar-vos a disposar dels mínims per garantir un bon exercici del voluntariat.

Esperam que aquesta guia us sigui útil.

Directora general de Participació, Transparència i Voluntariat