Torna

Portal del voluntariat

Instrucció 1/2022, de 15 de març, de la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, quant als requisits establerts en la Llei 11/2019, de 8 de març, del voluntariat de les Illes Balears, pel que fa a l’acreditació d’antecedents penals

Des de diferents entitats s’han plantejat a la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat dubtes quan a la interpretació de la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, pel que fa a l’acreditació d’antecedents penals, especialment per als casos que impliquen a menors d’edat. Per això, per tal d'aclarir dubtes interpretatius, podeu consultar aquesta Instrucció.