Torna

Portal de voluntariat

Tornar al llistat de notícies

Secció primera - Número d'inscripció: 004 - FUNDACIÓ PROJECTE HOME BALEARS

NIF: G07488059

Data d'inscripció: 21/03/2023

Domicili: C/ Projecte Home, 4 Polígon de Son Morro

Població: 07007 Palma

Telèfon: 971494494

Correu electrònic: voluntariat@projectehome.com

Nombre de persones voluntàries de l’entitat: 187

Programes de voluntariat:

1 -Títol: Cap de Grup d’usuàries i famílies

Breu descripció: Les persones usuàries o famílies que han superat elprocés d’addicció i que fa més d’un any que estan desvinculades de l’entitat poden dur a terme aquest voluntariat específic creat amb la finalitat quepuguin ajudar amb la seva experiència.

Persones voluntàries del programa: 25

2 -Títol: Esdeveniments i Administració

Breu descripció: Suport a diferents àrees: orientació laboral, comunicaciófinancer, jurídic, logística, informàtica, també les persones voluntàriesdonen suport a la gestió de les activitats internes i externes o especials quees desenvolupen de manera puntual.

Persones voluntàries del programa: 67

3 - Títol: Permanències dia/nit i acompanyaments:

Breu descripció: Suport als equips terapèutics en la gestió diària delcentre en totes aquelles tasques i activitats diàries fixades i també, amb la necessitat de realitzar acompanyaments a les persones usuàries que no tenen cap suport familiar fora del centre.

Persones voluntàries del programa: 25

4 - Títol: Activitats d’Oci i Tallers Formatius

Breu descripció: Totes aquelles activitats que enriqueixen el mateix procés de teràpia i que contribueixen a la millora de les competències. Són activitats relacionades amb els esports, aficions i activitats formatives.

Persones voluntàries del programa: 70

Àmbit sectorial d'actuació: Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Àmbit geogràfic d'actuació: Sociosanitari