Torna

Portal del voluntariat

QUÈ ÉS EL DOCUMENT DE COMPROMÍS? ÉS UN CONTRACTE?


No és el mateix. El document de compromís no té validesa jurídica. Serveix per recollir els detalls del voluntariat què faràs; on es durà a terme, amb qui, quan, què necessites, etc.

L’entitat t’ho prepararà abans d’iniciar la teva tasca i el signareu per donar validesa a la vostra relació.