Torna

Portal del voluntariat

QUÉ ÉS UNA ENTITAT DE VOLUNTARIAT?


Una entitat de voluntariat és una associació (o una fundació) que no té ànim de lucre (no pretén guanyar diners). Fa la seva tasca amb persones voluntàries que participen en un programa de voluntariat concret. A l’entitat també hi pot haver professionals que estan contractats per l’entitat i que cobren un sou.

Video esplicatiu