Torna

Portal del voluntariat

QUINS SÓN ELS MEUS DEURES?


Entre d’altres, et volem destacar els següents:

 

─ Complir els acords signats al Document de compromís Enllaç pregunta 3

─ Participar en les formacions necessàries que t’indiqui l’entitat.

─ Mantenir la confidencialitat de les informacions privades relatives a la tasca que desenvolupis.

─ No acceptar cap retribució econòmica o material de persones beneficiàries o de tercers.