Torna

Portal del voluntariat

QUINS SÓN ELS MEUS DRETS?


Entre d’altres, et volem destacar els següents:

 

─ Estar  assegurat o assegurada pels riscos  als quals puguis estar exposat o exposada.

─  Deixar el voluntariat i l’entitat de voluntariat quan ho consideris (avisant amb antelació).

─  Tenir una acreditació que t’identifiqui com a persona voluntària de l’entitat.

─  Tenir un certificat de la teva participació com  a voluntari o voluntària de l’entitat i es faran gestions perquè t’acreditin les competències que hagis assolit.

─ Rebre tot el suport i els mitjans que necessitis per part de l’entitat (informació, formació, orientació...).

VIDEO EXPLICATIU