Torna

Tribunal Balear de l'Esport

desc_TRIBUNAL DE L´ESPORT_BN-1.png

desc_corredor.jpg

El Tribunal Balear de l’Esport és l’òrgan suprem jurisdiccional esportiu en els àmbits electoral, competitiu i disciplinari a les Illes Balears, que, amb el suport material, de personal i pressupostari de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, actua amb total autonomia i independència i decideix, en última instància en via administrativa, sobre les qüestions electorals, competitives i disciplinàries esportives de la seva competència establertes a la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.