Torna

Ajudes Comerç (eCommerce)

Preguntes Freqüents - Comerç a distància (per internet o telèfon) durant l’Estat d'Alarma• Aquest document vol ser una breu guia orientativa per a la venda de béns i
serveis en xarxa, durant l’Estat d’Alarma i amb posterioritat a l’aplicació del
“Real Decreto-ley 10/2020” (ja extingit).

• L’àmbit jurídic d’aplicació de les següents preguntes freqüents és
l’actualment vigent “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19”.

• Per a altres dubtes o consultes: infocomerc@dgce.caib.es o 971178900.

IMPORTANT: atès que l’Estat d’Alarma està subjecte a canvis normatius, es
recomana consultar les actualitzacions d’aquest document al lloc Web de la
Direcció General de Comerç.

• Darrera actualització: 13/04/20 10:03:48/ Està permesa la venda per internet? ¿Per a qualsevol tipus de producte o només per
a béns de primera necessitat?

La venda per internet està permesa, per a qualsevol tipus de producte, durant la
vigència de l'Estat d'Alarma. Hauran de complir-se les mesures de protecció de
caràcter general tant per al repartiment com per al lliurament de productes
adquirits a través d'internet.


/ Tinc una tenda física i venc per telèfon i Facebook. A més de la tenda, tinc un
magatzem. Puc anar a la feina realitzar les comandes i enviar-los des del magatzem?

D'acord a l'article 10.1 del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, el comerç per internet o telefònic està exceptuat de
les mesures de contenció que preveu l'esmentat article, motiu pel qual el seu
exercici està permès.


Pel que fa als desplaçaments als magatzems, aquests no estan expressament
prohibits, de manera que s'ha d'entendre que estan permesos. A més, si el
comerç per telèfon està permès, els desplaçaments necessaris per a això, tant al
magatzem com el transport al consumidor final estan permesos. En cas contrari,
no seria possible l'exercici d'aquesta activitat, que l'esmentat Real Decreto permet
seguir realitzant amb les mesures de seguretat obligades i recomanades pel
Ministerio de Sanidad, que es poden consultar a la «Guía de buenas prácticas para
centros de trabajo».


/ He de preparar una comanda que m’ha arribat per correu electrònic amb productes
que estan físicament a la meva tenda. La puc obrir?

D'acord a l'article 10.1 del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, se suspèn l'obertura al públic dels locals i
establiments minoristes.


Per tant, l'establiment solament podrà obrir per a permetre l’accés a les persones
encarregades de la gestió del comerç per internet o telefònic, sense atenció al
públic.


/ Per als trasllats a la tenda per preparar comandes o per als meus repartidors que les
transportin a domicili, quina documentació haurem de presentar en el cas d’un control
de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat?

D’acord a l’article 7 del “Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19”, es podrà circular per les vies d'ús públic per a la
realització de la prestació laboral, professional o empresarial.


Encara que el Real Decreto no indica cap documentació específica, es recomana
justificar els desplaçaments amb còpia dels detalls de les comandes i de les dades
de l’establiment, afegint que els trasllats es fan a l’empara de les excepcions a la
restricció de la mobilitat que figuren a l’article 10.1 del Real Decreto.


/ Hi ha ajuts o subvencions al comerç electrònic?

La Direcció General d’Innovació del Govern de les Illes Balears té oberta una línia
d’ajuts destinats a promoure implantació d'eines TIC i processos basats en TIC per
millorar la gestió empresarial, que es poden consultar a:


https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/3728093