Torna

AJUTS PITEIB

 

Convocatòries d'ajuts dins l'àmbit del PITEIB

El Reial decret 451/2022 regula la concessió directa d'ajuts destinats al finançament d'estratègies d'energia sostenible per a les Illes Balears i Canàries, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest Reial decret s'emmarca en el Pla de Recuperació, presentat pel Govern espanyol el passat 21 d'abril de 2021 i aprovat per la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021.

En data 14 de març de 2022 es va presentar els programa el «Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PITEIB)», desenvolupat per la Comunitat Autònoma de Illes Balears. El pressupost assignat per al finançament d'aquest programa, provinent de la C7.I2 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, es gestionarà en un percentatge de manera autonòmica, mitjançant convenis, convocatòries d'ajuts, licitacions o qualsevol altra modalitat que la comunitat autònoma estableixi dins de les seves competències, i en un altre percentatge de forma centralitzada, mitjançant convocatòries o altres línies d'ajuts que l'EPE Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), MP, durà a terme de manera conjunta per a tots dos arxipèlags o de forma diferenciada, en funció de les actuacions a desenvolupar.

El Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears, és un pla per a accelerar i aprofundir la transició energètica a Balears i part de la necessitat, reconeguda ja en la Constitució, de tenir en compte el fet insular, element especialment rellevant en la lluita contra el canvi climàtic, tenint en compte la major dificultat que tenen els territoris insulars per a aconseguir la descarbonització i el major impacte del canvi climàtic en aquests.

Partint del convenciment de la necessitat que tots els territoris avancin en la descarbonització i del potencial dels territoris insulars per a ser punta de llança de la transició energètica, alguna cosa que també ha estat recollit a escala europea a través del programa Clean Energy for EU Islands, el Programa de Recuperació, Transformació i Resiliència va incloure en el seu Component 7, Desplegament i Integració de Renovables, un punt 2 d'Inversions denominat C7.I2 Energia sostenible en illes.

Dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationEU) s'han publicat les convocatòries de subvencions següents:

Convocatories amb termini de sol·licituds obert

     

Convocatories amb termini de sol·licituds obert

El termini s'obre el 01-04-2024

Guia sobre el tràmit

 

                                                                                                                                                 

Convocatòries amb el termini de sol·licituds tancat