Portal del docent interí

Benvinguts al portal del docent interí

Convocatōria setmanal de places

Convocatōria setmanal de places

IMPORTANT! - MODIFICACIĶ DATES LÍMITS SOLˇLICITUD DE SUBSTITUCIONS

La resoluciķ 5681 (BOIB 87 de 5 de juliol de 2022) estableix en el seu annex 2 que les places incloses en el procés d'adjudicaciķ de substitucions (trāmits de cap de setmana) sķn aquelles que els centres educatius hagin solˇlicitat abans de les 12:00h dels dijous mitjanįant el Gestib ajuntat la documentaciķ corresponent acreditativa.

En aquest sentit i excepcionalment, s'entendrā també que aquells funcionaris interins que cessin els dijous abans de les 12:00h seran considerats funcionaris disponibles per al trāmit d'adjudicaciķ de substitucions.

Procediment urgent de substitucions

1

Procediment urgent de substitucions

5681 Resoluciķ de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca el procés d'adjudicaciķ, annex 2, instrucciķ 3).

Poden participar en aquest procediment els aspirants que s'indiquen en la instrucciķ 3.3, Annex 2, Resoluciķ 5681 (BOIB 87 de 5 de juliol de 2022), sempre que acreditin com a mínim la titulaciķ que dona accés a l'especialitat de la plaįa solˇlicitada en aquest trāmit segons l'annex 4 de la Resoluciķ 13088 (BOIB 180, de 30 de desembre de 2021).

Places de procés extraordinari / sense convocatōria

Places de procés extraordinari / sense convocatōria

En aquest apartat podreu comprovar les places que s'assignen en el procés extraordinari

Conselleria d'Educaciķ i Formaciķ Professional


home  Direcciķ: C/Ter, 16
  07009 Palma de Mallorca
phone  971 177 800
email  Primāria: primaria@dgpdocen.caib.es
email  Secundāria: secundaria@dgpdocen.caib.es