A continuació podreu comprovar l'ordre que ocupau a la llista a les diferents illes i segons les funcions de què estau disponibles

Llinatges, nom

Ordre a les illes

Seleccionau una funció de les que teniu disponibles
Clicau sobre els nombres per veure la llista de persones amb la seva puntuació
  JORNADA COMPLETA MITJA JORNADA
Mallorca
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant
Menorca
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant
Eivissa
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant
Formentera
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant
No habilitat anglès Habilitat anglès
No itinerant
Itinerant