Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Resum dels continguts dels diferents àmbits, materials que es poden utilitzar i exàmens de les convocatòries anteriors 

Àmbit

Convocatòria

Comunicació

2018, oral català 2018, oral castellà 2018

2019

2020 oral català 2020, oral castellà 2020

2021 oral català 2020, oral castellà 2020

Cientificotecnològic

2018

2019

2020

2021

Social

2018

2019

2020

2021