Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Prova lliure d'ESO 2021 per a persones majors de 18 anys

NOVETAT: Canvi a la data de la prova escrita: la nova data és 19 de maig de 2021

El 9 de febrer de 2021 es va publicar al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de febrer de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases específiques per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears.

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 18 anys al títol d'ESO.

Els punts més importants són els següents:

Inscripció: El termini d'inscripció serà del 3 al 19 de març de 2021, ambdós inclosos.

Calendari: La prova escrita tindrà lloc dia 19 de maig de 2021.

Lloc de realització de la prova: Al mateix CEPA on s'ha realitzat la inscripció a la prova.

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 18 anys o fer-los durant el 2021.

b)  No estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

c) No estar matriculat en ensenyaments coduents al títol d'ESO.

Convalidacions i exempcions: sense canvis respecte a les convocatòries anteriors

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783