Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Prova lliure d'ESO 2022 per a persones majors de 18 anys

 

Les qualificacions de tots els participants s'han enviat de forma personal al seu correu electrònic


 
Calendari d'actuacions tribunal PLESO 2022

Normativa:

El 25 de desembre de 2021 es va publicar al BOIB la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de desembre de 2021 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases específiques per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 18 anys al títol d'ESO.

Els punts més importants són els següents:

Inscripció: El termini d'inscripció serà de l'1 al 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

Calendari: La prova escrita tindrà lloc dia 5 d'abril de 2022.

Lloc de realització de la prova: Als centres següents:
 
— MALLORCA: CEPA Son Canals (c. de Son Canals, 10. Palma. Tel. 971 42 03 05)
— MENORCA: CEPA Ciutadella (c. Mallorca, 67, porta A, 1r pis. Ciutadella. Tel. 971 386124)
— EIVISSA: CEPA Pitiüses (c. de Canàries, 12. Eivissa. Tel. 971 30 53 68)

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 18 anys o fer-los durant el 2022.

b)  No estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

c) No estar matriculat en ensenyaments coduents al títol d'ESO.

Convalidacions i exempcions: sense canvis respecte a les convocatòries anteriors

Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783