Prova lliure d'ESO 2024 per a persones majors de 18 anys

ATENCIÓ: Aclariment inscripció prova lliure ESO 
En relació a la tramitació de participació i als requisits de signatura telemàtica del tràmit:

1. En el cas de fer el tràmit telemàticament des d'un telèfon mòbil: És necessari instal·lar "Cliente móvil firma": ANDROID | IOS
I es podrà signar en els següents casos :
1.1 Si teniu DNIe 3.0 (amb coneixement del pin) (https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/)
1.2 Si teniu un certificat de signatura instal·lat al mòbil
          1.2.1 Demanar certificat electrònic: https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica/certificado-con-dispositivo-movil
2. En el cas de fer el tràmit des d'un ordinador: Requisits: Autofirma i certificat de signatura instal·lat a l'ordinador o DNIe (amb lector)
3. Finalment, en cas que la tramitació telemàtica no sigui possible, podeu fer la tramitació presencial (registre)
 
 
 

Normativa:

El 18 de gener de 2024 es va publicar al BOIB la Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de 12 de gener de 2024 per la qual es convoquen les proves lliures corresponents a l’any 2024 perquè les persones majors de divuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears i s’aproven les bases perquè es dugui a terme

La finalitat d'aquesta prova lliure és facilitar l'accés de les persones majors de 18 anys al títol d'ESO.

Els punts més importants són els següents:

Inscripció: El termini d'inscripció serà del 5 de febrer al 5 de març de 2024, ambdós inclosos.

Calendari: La prova escrita tindrà lloc dia 17 d'abril de 2024.

Lloc de realització de la prova: als centres següents:
 
— CEPA La Balanguera (c. de Ramiro de Maeztu, 2. Palma. Tel. 971 73 02 65)
— CEPA Ciutadella  (c. de Mallorca, 67. Ciutadella. Tel. 971 38 61 24)
— CEPA Pitiüses (c. de Canàries, 12. Eivissa. Tel. 971 30 53 68)

Requisits de participació:

Poden participar en aquesta prova totes les persones que acreditin els requisits següents:

a)  Tenir més de 18 anys o fer-los durant el 2024.

b)  No estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l'homologació d'aquest títol.

c) No estar matriculat en ensenyaments coduents al títol d'ESO.


Per a més informació:

ordenacio@dgplacen.caib.es

Telèfon: 971177783