Torna

Plans Innovació Pedagògica

Comissió de seguiment

 

President: Manel Perelló Beau. Ext. 62165 - mperellobeau@dgplacen.caib.es 

 

Vocal 1: Tomeu Barceló Rossello. 

 

Vocal 2: Coloma Ferrer Salas.

 

Vocal 3: Alberto José Flores Clemente.

 

Vocal 4: Antoni Quintana.

 

Vocal 5: Antoni Bauza.

 

Secretari: Silvia Silva Vílchez. Ext. 62183 - smsilva@dgplacen.caib.es 

 

Seguiment Centres: Eva Casas Güell. Ext. 62356 - ecasas@dgplacen.caib.es