Govern de les Illes Balears

Registre de Convenis i Acords

Relació de convenis i acords inscrits

Número conveni:  Any de registre des de  fins a /  Secció /  Número

Matèria

Títol conveni

Parts

 • Administració de la CAIB

  Conselleria
 • Sector públic instrumental
 • Altres entitats signants    

Data de subscripció des de  fins a    Estat

S'han trobat un total de 2 convenis.

Es mostren des del conveni 1 al conveni 2

Per obtenir més informació, clicau sobre el títol del conveni

1

 1. Conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears i l'Escola Balear d'Administració Pública per a la participació del seu personal en les activitats formatives de l'EBAP

  Número: 2012/6/10
  Parts: Escola Balear d'Administració Pública (EBAP); Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

 2. Conveni de col?laboració entre l'Agència Tributària de les Illes Balears amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per continuar en les funcions de suport als serveis comuns en matèria de funció pública de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia

  Número: 2017/6/12
  Parts: Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia; Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

1

Català - Castellano
© Govern de les Illes Balears