6. PROJECTES FINANÇATS AMB FONS EUROPEUS

Un apartat que cal destacar és el de les actuacions que reben cofinançament europeu mitjançant el Fons de Desenvolupament Regional (FEDER) dins del programa operatiu 2014-2020, i que des de l’inici de la primera legislatura a 2015, han suposat un total de 8 obres amb un import a cofinançar (50%) superior als 12 milions d’euros.

 

desc_Slide54.jpg

A més, al llarg de 2021, des de la DG de Fons Europeus s’ha proposat un nou grup d’actuacions per ser finançades al 100% pels Fons REACT- UE, que proporcionarà recursos addicionals per fer front a l’impacte social i econòmic de la pandèmia per coronavirus.


Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23