4. ESTAT DELS PROJECTES EN REDACCIÓ I PREVISTOS, I DISTRIBUCIÓ PER ILLES:

Actualment hi ha 3 projectes finalitzats i pendents de licitació de les obres per un import global de més d'un millió d’€:

 desc_Slide361.jpg

En aquest moment, a l’IBISEC es redacten 12 projectes de nous centres i ampliacions per un import de més de 49  millions d’€:

desc_Slide391.jpg

Paral·lelament, s’han externalitzat altres 11 projectes per un import de més de 21 millions d’€ per poder donar una resposta més ràpida a les necessitats en matèria d’infraestructures educatives. De la redacció s'encarrega un equip extern i IBISEC realitza la supervisió:

desc_Slide401.jpg

En col·laboració amb altres administracions i conselleries, es troben en redacció dos projectes més de noves infraestructures educatives:

desc_Slide39.jpg

Així mateix, s'ha donat ordre d'inici de redacció de 10 nous projectes, que s'hauran de compatibilitzar amb les urgències i situacions sobrevingudes que necessiten d’una resposta immediata:

 

desc_Slide40.jpg


Per últim, hi ha altres 25 projectes amb inici de redacció previst a partir de 2023:

desc_Slide43.jpg

desc_Slide431.JPG

SUPERVISIÓ DE PROJECTES EXTERNS:

IBISEC dona així mateix suport tècnic supervisant diferents projectes d’infraestructures educatives promoguts per altres organismes.


DISTRIBUCIÓ DELS PRINCIPALS PROJECTES PER ILLES:

desc_Slide44.jpg

desc_Slide47.jpg

desc_Slide50.jpg

desc_Slide53.jpg

Pla d'Infraestructures Educatives 2016-23
Darrera actualització: maig 2023