Torna

Prova lliure d'ESO per a majors de 18 anys.

Inscripció

El termini d'inscripció serà de l'1 al 25 de febrer de 2022, ambdós inclosos. La inscripció es pot dur a terme de forma telemàtica, enviant un correu electrònic a ordenacio@dgplacen.caib.es adjuntat, com a mínim, el full d’inscripció i la declaració reponsable. També es pot fer de forma presencial als llocs següents:

Mallorca:

Servei d'Ordenació Educativa (C. del Ter 16, 4a planta Polígon de Son Fuster 07009 Palma; telèfon: 971177783).

Menorca:

Delegació Territorial d'Educació a Menorca (Av. de Josep M. Quadrado, 33. 07703 Maó; telèfon: 971176265)

Eivissa:

Delegació Territorial d'Educació a Eivissa i Formentera (Via Púnica, 23, 07800 Eivissa; telèfon 971 17 60 29)