Elbarri.Net - Ajutament de Palma

Neteja d'àrees del barri del Rafal Nou i Es Vivero, dins el marc de l'activitat comunitària de la Diada veïnal de Primavera.

Torna