LET'S CLEAN UP EUROPE 2021


Let 's Clean Up Europe és un programa europeu que promou la reducció, reutilització i reciclatge de residus a través d'accions de participació ciutadana i voluntariat.

En tot cas teniu en compte que d’acord amb la situació sanitaria en el moment de realitzar les accions i per tal de fer front a la COVID-19, s'hauran de complir totes les mesures preventives establertes.


1.- ANUNCI I INFORMACIÓ PER PREPARAR UNA ACCIÓ 

Aquest programa promogut des de la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions, té el suport de la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears a través de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, i enguany comptarà amb la col·laboració de l’entitat S.A.L. Ecovidrio (Erio). 

Es tracta d'una acció comuna a tota Europa, per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i promoure'n la recollida. 

Les accions de neteja de LCUE es podran dur entre l'1 de maig i el 30 de novembre de 2021.


-> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (obert del 14 d'abril fins al 12 de novembre)

-> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ DE LCUE-EUROPA

->  MANUAL 2021.doc MANUAL 2021.doc

->  DECLARACIÓ RESPONSABLE LCUE.pdf DECLARACIÓ RESPONSABLE LCUE.pdf


Al web de la campanya europea podeu trobar totes les eines de comunicació disponibles 

2.- RESULTATS DE LA CAMPANYA

-> PDF MEMÒRIA LCUE 2021

-> Arxiu Multimedia VIDEO

Edicions anteriors: LCUE 2016, LCUE 2017, LCUE 2018, LCUE 2019, LCUE 2020