Torna

Punt d'Informació Ambiental

LET'S CLEAN UP EUROPE! 2019        

LET'S CLEAN UP EUROPE 2019

 

1.- Anunci i informació per preparar una acció

2.- Resultats de la campanya

1.- ANUNCI I INFORMACIÓ PER PREPARAR UNA ACCIÓ 

Us anunciam l'obertura de l'edició Let's Clean Up Europe 2019. Es tracta d'una acció comuna a tota Europa (patrocinada entre d'altres institucions per la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions) per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada al nostre entorn i promoure'n la recollida.

Aquesta edició contempla la possiblitat de realitzar accions de retirada de residus, així com, accions de conscienciació per promoure la reducció, la reutilització i el reciclatge (3R's) dels residus que es generen a les Balears.

Encara que els dies de major concentració d'accions són de l'11 al 13 de maig, les accions es poden fer dintre de tot el període de primavera, considerat des de l'1 de març fins al 30 de juny.


En aquest sentit, si una entitat, centre educatiu, ajuntament, associació, etc, vol organitzar una acció d'aquestes característiques dintre de la campanya LCUE 2019 cal que llegiu el Manual per organitzar una actuació dintre de LCUE i formalitzar la vostra inscripció a través del formulari d'inscripció (disponible del 20 de febrer al 15 d'abril)

És necessari que les actuacions que es realitzin s'identifiquin amb el logo de la campanya Let's Clean Up Europe, per exemple a les fotos que faceu de l'activitat. A continuació trobareu tota una sèrie d'eines de comunicació de la campanya.

Enguany comptem amb material de suport per a les actuacions de recollida de residus (guants, gorres, bosses de plàstic reciclat, bosses de tela, bàscules, cartells informatius, bidons per la recollida de fragments de vidre, etcètera).

* No obstant això, la Conselleria de Medi Ambient i Territori actua únicament com a coordinador del programa per a les Illes Balears, essent responsabilitat exclusiva dels organitzadors de les activitats l'obtenció de tots els permisos i autoritzacions necessaris segons l'acció a realitzar, la coordinació i preparació dels participants, assegurances, logística en general, i de les conseqüències derivades de la realització de l'activitat.


En aquest sentit, si una entitat, centre educatiu, ajuntament, associació, etc, vol organitzar una acció d'aquestes característiques cal que llegiu el Manual per organitzar una actuació dintre de LCUE i formalitzar la vostra inscripció a través del formulari d'inscripció (disponible del 20 de febrer al 15 d'abril).


Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb el Servei de Qualitat Ambiental de la Direcció General d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus al telèfon (971 176 683) o enviant un correu a pia@dgqal.caib.es.


En finalitzar la campanya donarem visibilitat de les actuacions que es realitzin, dels residus recollits, etc.

-> FORMULARI D'INSCRIPCIÓ (obert del 20 de febrer al 15 d'abril)

-> MANUAL PER PREPARAR UNA ACTIVITAT

-> EINES DE COMUNICACIÓ

    00. PDF_CREATOR_LOGOGOVERN_DG_LCUE_poster_CAT_70x100_nou_logo.pdf Logo

    Arxiu Genèric Banner 1

    Arxiu Genèric Banner 2

    Arxiu Genèric Banner 3

Al web de la campanya europea podeu trobar totes les eines de comunicació disponibles.

2.- RESULTATS DE LA CAMPANYA

Es van inscriure un total de 45 activitats amb la participació de 2.337 voluntaris i es van recollir 2.922 quilograms de residus.

Arxiu Multimedia VÍDEO CAMPANYA LCUE19

PDF Resum de LCUE 2019


Edicions anteriors: LCUE 2016LCUE 2017, LCUE 2018